1. Nestandarta kabīnes pasūtījumam
  2. /
  3. Mērījums

Mērījums

Kabīne 1/4 apļa

1. Noteikt kabīnes montāžas paņēmienu:
– Uz paliktņa / uz ķieģeļa apmales (rādiuss 550 mm),
– Bez paliktņa – tālāk norādītie izmēri vieta, kur tiks uzstādīta sienas profila ārējā daļa vai skavu (Euphoria / Arta)
– Bez paliktņa – tālāk norādītie izmēri, tas ir attālums no telpas leņķa pret starpflīžu šuvi, uz kuras tiks uzstādīta stikla siena
2. Noteikt kabīnes pusi.
3. Norādīt izmēru (X)
4. Norādīt izmēru (Y)
5. Pārbaudīt sienu vertikālumu un norādīt novirzes (pārbaudiet betona izlīdzināšanas slāņa/grīdas līmeni)

Taisnstūra kabīne

1. Noteikt kabīnes montāžas paņēmienu:
— Uz paliktņa / uz ķieģeļa apmales,
– Bez paliktņa – tālāk norādītie izmēri vieta, kur tiks uzstādīta sienas profila ārējā daļa vai skavu (Euphoria / Arta)
– Bez paliktņa – tālāk norādītie izmēri, tas ir attālums no telpas leņķa pret starpflīžu šuvi, uz kuras tiks uzstādīta stikla siena
2. Noteikt kabīnes pusi.
3. Izmērīt kabīnes frontālās daļas platumu (X)
4. Izmērīt sānu sienas platumu (Y)
5. Pārbaudīt sienu vertikālumu un norādīt novirzes (pārliecinieties par to, ka grīda horizontāla)
6. Kabīnes augstums (H)

Sienas kabīne

1. Noteikt kabīnes montāžas paņēmienu:
— Uz paliktņa / uz ķieģeļa apmales,
– Bez paliktņa – tālāk norādītie izmēri vieta, kur tiks uzstādīta sienas profila ārējā daļa vai skavu (Euphoria / Arta)
– Bez paliktņa – tālāk norādītie izmēri, tas ir attālums no telpas leņķa pret starpflīžu šuvi, uz kuras tiks uzstādīta stikla siena
2. Noteikt kabīnes pusi (durvis, sānu sienas)
3. Izmērīt frontālās daļas platumu (X)
4. Izmērīt sānu sienas platumu (Y)
5. Izmērīt sānu sienas platumu (Z)
6. Pārbaudīt sienu vertikālumu un norādīt novirzes (pārliecinieties par to, ka grīda horizontāla)
7. Norādīt kabīnes augstumu (H)

Nišas durvis

Leģenda:
X1/2/3 – nišas platums
H – durvju augstums

1. Izmērīt nišas platumu trīs vietās: apakšā, vidū un augšā.
2. Pārbaudīt sienu vertikālumu un norādīt novirzes.
3. Norādīt vēlamo durvju augstumu (H).

Vannas sieniņa

1. Pārbaudīt sienu vertikālumu un norādīt novirzes.
2. Norādīt vēlamo sieniņu platumu (X).
3. Izmērīt vannas platumu (Y).
4. Norādīt vēlamo sieniņas augstumu (H).

Kabīne ar sānu sienu uz vannas malas

1. Izmērīt platumu no sienas līdz vannai (X)
2. Izmērīt vannas platumu (Y)*
3. Izmērīt vannas augstumu (attālums no paliktņa/apmales augšējā punkta līdz vannas augšējai malai
4. Pārbaudīt sienu vertikālumu un norādīt novirzes (pārbaudiet betona izlīdzināšanas slāņa/grīdas līmeni)
5. Norādiet kabīnes augstumu (H)

*UZMANĪBU! Faktiski stikla siena uz vannas malas būs par 23 mm šaurāka par vannas platumu. Lai nesabojātu keramiskās flīzes, iesakām nenovietot profilu ar magnētu uz vannas malas.

Kabīne ar sānu sienu pie sienas

Leģenda:
H — kabīnes augstums
Q — sēdekļa/sienas platums
W — sēdekļa/sienas augstums

1. Noteikt kabīnes montāžas paņēmienu:
— uz paliktņa / uz ķieģeļa apmales,
– bez paliktņa – tālāk norādītie izmēri vieta, kur tiks uzstādīta sienas profila ārējā daļa vai skavu (Euphoria / Arta)
– bez paliktņa – tālāk norādītie izmēri, tas ir attālums no telpas leņķa pret starpflīžu šuvi, uz kuras tiks uzstādīta stikla siena
2. Nosakiet kabīnes frontālo daļu (X) un sānu sienu (Y)
3. Izmēriet platumu X
4. Izmēriet sānu sienas platumu (Y)
5. Pārbaudīt sienu vertikālumu un norādīt novirzes (pārbaudiet betona izlīdzināšanas slāņa/grīdas līmeni)
6. Izmēriet sēdekļa/sienas platumu (Q)
7. Izmēriet sēdekļa/sienas augstumu (W)
8. Norādiet kabīnes augstumu (H)

UZMANĪBU! Г-veida izgriezums tikai nekustīgās sienās. Atlikušā stikla minimālais platums 150 mm (atkarībā no kabīnes modeļa)

Taisnstūra kabīne ar griezumu zem mansarda

Leģenda:
H2 — kabīnes augstums
H — vannasistabas augstums
W — zemās sienas augstums zem mansarda griestiem*
*ja durvis tiks uzstādītas uz apmales/paliktņa, nepieciešams norādīt augstumu no apmales/paliktņa augšējā punkta
Z — horizontālo griestu platums vai leņķa α grādi

1. Noteikt kabīnes montāžas paņēmienu:
— uz paliktņa / uz ķieģeļa apmales,
– bez paliktņa – tālāk norādītie izmēri vieta, kur tiks uzstādīta sienas profila ārējā daļa vai skavu (Euphoria / Arta)
– bez paliktņa – tālāk norādītie izmēri, tas ir attālums no telpas leņķa pret starpflīžu šuvi, uz kuras tiks uzstādīta stikla siena
2. Nosakiet kabīnes pusi
3. Izmēriet kabīnes frontālās daļas platumu (X)
4. Izmēriet sānu sienas platumu (Y)
5. Pārbaudīt sienu vertikālumu un norādīt novirzes
6. Izmērīt zemās sienas augstumu (W)*
7. Izmērīt leņķa (α) grādus vai horizontālo griestu platumu (Z) — min. 0 mm
8. Ja norādīts platums Z, tad jāizmēra istabas augstums H*
9. Kabīnes augstums (H2)*
* ja durvis tiks uzstādītas uz apmales/paliktņa, nepieciešams norādīt augstumu no apmales/paliktņa augšējā punkta

Nišas durvis ar griezumu sēdeklim

Leģenda:
X1/2/3 – nišas platums
H – durvju augstums
Q – sēdekļa platums
W – sēdekļa augstums

1. Izmēriet nišas platumu trīs vietās: apakšā, vidū un augšā.
2. Pārbaudīt sienu vertikālumu un norādīt novirzes no vertikāles mm
3. Izmēriet sēdekļa platumu (Q)
4. Izmēriet sēdekļa augstumu (W)
5. Norādiet vēlamo durvju augstumu (H)

Uzmanību! Sēdekļa griezums tiek atļauts tikai stacionāros stiklos.

Nišas durvis zem mansarda

Leģenda:
X – nišas platums
H2 – durvju augstums
H – istabas augstums
W – zemās sienas augstums zem mansarda griestiem*
* ja durvis tiks uzstādītas uz apmales/paliktņa, nepieciešams norādīt augstumu no apmales/paliktņa augšējā punkta
Z – horizontālo griestu platums vai leņķa α grādi

1. Izmēriet nišas platumu trīs vietās: apakšā, vidū un augšā.
2. Pārbaudīt sienu vertikālumu un norādīt novirzes
3. Izmēriet zemās sienas augstumu (W)*
4. Izmēriet leņķa α grādus vai horizontālo griestu platumu (Z) (minimums 0 mm)
5. Ja norādīts platums Z, tad jāizmēra istabas augstums H*
6. Durvju augstums (H2)*
* ja durvis tiks uzstādītas uz apmales/paliktņa, nepieciešams norādīt augstumu no apmales/paliktņa augšējā punkta

UZMANĪBU! Griezums zem mansarda tikai stacionārās sienās.

Kā izmērīt slīpinājuma leņķI?

1. Slīpinājuma leņķi izmēriet ar rokas vai elektronisko leņķmēri.

2. Izmantojiet rūpīgi leņķmēri sienai un griestiem, nolasiet rādījumus. Leņķis nedrīkst pārsniegt 90°.

3. Izmēriet novirzes no sienas vertikāles zem mansarda griestiem visā tās garumā. Kā izmērīt novirzes, pārbaudiet šeit.

4. Izmēriet leņķi starp sienu un grīdu ar rokas vai elektronisko leņķmēri.

5. Pārbaudiet grīdas līmeni vietā, kur tiks uzstādīta dušas kabīne, norādiet novirzes.

Kā izmērīt novirzes?

1. Novirzes no vertikāles uz sienas izmēriet ar garo līmeņrādi (atbilstoša garuma).
2. Pielieciet līmeņrādi pie sienas un uzstādiet norādītāju vertikāles atspoguļošanai.
3. Ja pēc norādītāja uzstādīšanas, līmeņrādis nepielīp pie sienas, izmēriet attālumu starp līmeni un sienu.
4. Ievadiet novirzes mm (vērtība var būt gan pozitīva, gan arī negatīva)

Mēs izmantojam sīkdatnes. Vairāk...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close